Dosiahnuté úspechy celkom
2378

Aktuálny titul

Minulých 10 úspechov

Všeobecné
Thu, 08.08.2019 - 09:33:03
10
Získavanie slávy

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Aréna
Mon, 17.06.2019 - 20:30:33
10
Usmrtenie bojovníkov

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Sociálne
Sat, 01.09.2018 - 13:24:24
1
Upozornenie na seba

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Podsvetie
Sun, 05.08.2018 - 10:10:30
220
Nech žije cisár

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti

Spolok
Thu, 21.06.2018 - 23:42:13
10
Darovanie zlata

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Spolok
Sat, 02.06.2018 - 22:21:46
10
Podstúpenie liečenia

Využitie služieb spolkového lekára

Všeobecné
Sat, 24.03.2018 - 20:56:22
10
Získavanie cti

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Spolok
Sat, 03.02.2018 - 23:10:28
10
Podstúpenie liečenia

Využitie služieb spolkového lekára

Spolok
Sun, 10.09.2017 - 00:29:45
10
Víťazné spolkové vojny

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Podsvetie
Mon, 17.07.2017 - 21:01:58
150
Luciferov trest

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 560

Získavanie zlata
4.294.967.295 / 50.000.000
50

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
297 / 300
40

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
640 / 300
50

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
640 / 300
50

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
411 / 300
50

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
593 / 300
50

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
641 / 300
50

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
68.982.694 / 50.000.000
50

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
294.063 / 1.000.000
40

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
151.102 / 150.000
50

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
81.543 / 150.000
30

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
3.714 / 2.000
50

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 200

Nájdenie predmetov
64.280 / 5.000
50

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
35.674 / 450
50

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
5.059 / 150
50

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
1.123 / 150
50

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 20

Rozšírenie zoznamu priateľov
20 / 20
15

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
4.244 / 10.000
2

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
11.194 / 25.000
3

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 320

Darovanie zlata
125.178.463 / 160.000.000
40

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
72 / 100
30

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
155 / 200
30

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
10.754 / 1.000
50

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
521 / 1.000
40

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
204 / 500
40

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
15 / 20
20

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
4 / 10
10

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
193 / 400
30

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
33 / 100
30

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 48

Vrátenie do obchodu
41.184 / 50.000
9

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
345 / 1.000
6

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
315 / 1.000
9

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
724 / 1.000
9

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
4.487 / 1.000
15

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 320

Víťazstvá v aréne
624 / 2.000
30

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
17.229 / 50.000
40

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
64.751.144 / 10.000.000
50

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
36.129.247 / 10.000.000
50

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
5.462.039 / 10.000.000
40

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
36 / 50
20

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
41 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
2.070 / 2.000
50

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
143 / 150
20

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 250

Triumfovanie v Circu Turma
456 / 500
20

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
11.548 / 50.000
40

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
142.561.195 / 10.000.000
50

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
240.898.150 / 10.000.000
50

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
2.973.891 / 10.000.000
40

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
133 / 200
30

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
28 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 40

Úspešne ukončené žaláre
2.980 / 8.000
40

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 620

Luciferov trest
81 / 50
250

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
3 / 25
50

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
25 / 50
320

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti