Dosiahnuté úspechy celkom
2233

Aktuálny titul Prevtelenie Jupitera

Minulých 10 úspechov

Spolok
Sun, 04.08.2019 - 07:06:13
10
Podstúpenie liečenia

Využitie služieb spolkového lekára

Spolok
Wed, 12.06.2019 - 17:18:32
10
Vloženie zvitkov

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Circus Turma
Fri, 31.05.2019 - 21:12:11
10
Pohltenie zásahov

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Podsvetie
Fri, 17.05.2019 - 18:04:11
150
Luciferov trest

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Sociálne
Thu, 02.05.2019 - 12:00:23
3
Rozšírenie zoznamu priateľov

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Spolok
Fri, 26.04.2019 - 21:23:41
10
Uloženie výbavy

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Všeobecné
Sat, 13.04.2019 - 08:26:24
10
Získavanie cti

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Aréna
Sun, 07.04.2019 - 19:37:46
10
Pohltenie zásahov

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Všeobecné
Sun, 24.02.2019 - 23:08:29
10
Trénovanie inteligencie

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Circus Turma
Thu, 07.02.2019 - 23:10:29
10
Šampión Circu Turma

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 560

Získavanie zlata
4.294.967.295 / 50.000.000
50

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
273 / 300
40

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
587 / 300
50

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
584 / 300
50

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
392 / 300
50

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
470 / 300
50

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
486 / 300
50

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
59.824.127 / 50.000.000
50

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
781.120 / 1.000.000
40

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
149.103 / 150.000
40

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
347.832 / 1.000.000
40

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
14.471 / 2.000
50

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 200

Nájdenie predmetov
47.808 / 5.000
50

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
26.002 / 450
50

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
2.598 / 150
50

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
388 / 150
50

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 16

Rozšírenie zoznamu priateľov
18 / 20
12

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
6.047 / 10.000
2

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
4.640 / 10.000
2

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 230

Darovanie zlata
59.803.088 / 80.000.000
30

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
16 / 20
20

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
57 / 200
30

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
1 / 20
10

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
348 / 400
30

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
220 / 500
40

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
1 / 5
10

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
703 / 1.000
40

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
18 / 25
20

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 57

Vrátenie do obchodu
80.899 / 150.000
12

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
1.625 / 50.000
9

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
716 / 1.000
9

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
1.126 / 5.000
12

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
35.868 / 1.000
15

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 350

Víťazstvá v aréne
1.274 / 2.000
30

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
38.237 / 50.000
40

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
137.971.375 / 10.000.000
50

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
99.759.420 / 10.000.000
50

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
12.557.077 / 10.000.000
50

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
43 / 50
20

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
29 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
4.423 / 2.000
50

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
1.458 / 2.000
40

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 260

Triumfovanie v Circu Turma
996 / 2.000
30

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
39.649 / 50.000
40

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
444.262.044 / 10.000.000
50

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
1.392.740.975 / 10.000.000
50

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
11.323.714 / 10.000.000
50

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
14 / 50
20

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
24 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 40

Úspešne ukončené žaláre
2.358 / 8.000
40

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 400

Luciferov trest
58 / 50
250

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
5 / 25
50

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
5 / 25
100

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti