Naozaj zaútočiť?


gondoras
Úroveň 49
Body života
100 %
b. skúsenosti
19.79 %
Sila
140
Zručnosť
188
Obratnosť
211
Zdatnosť
154
Charizma
170
Inteligencia
54
Obrana 3479
Zranenie 160 - 184
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

hram na viacerych ip