Naozaj zaútočiť?


BlaCkBaNaNa
Úroveň 47
Body života
100 %
b. skúsenosti
1.29 %
Sila
111
Zručnosť
137
Obratnosť
203
Zdatnosť
81
Charizma
127
Inteligencia
36
Obrana 3574
Zranenie 130 - 148
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Spolok: TarseN [T.A.S]

Popis postavy

╭━━━╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭╮╭╮╱╱╱╱╱╭━━╮
╰╮╭╮┃╱╱╱╱╱╱╱╱╭╯╰┫┃╱╱╱╱╱┃╭╮┃
╱┃┃┃┣━┳━━┳━━╮╰╮╭┫╰━┳━━╮┃╰╯╰┳━━┳━━┳━━╮
╱┃┃┃┃╭┫╭╮┃╭╮┃╱┃┃┃╭╮┃┃━┫┃╭━╮┃╭╮┃━━┫━━┫
╭╯╰╯┃┃┃╰╯┃╰╯┃╱┃╰┫┃┃┃┃━┫┃╰━╯┃╭╮┣━━┣━━┃
╰━━━┻╯╰━━┫╭━╯╱╰━┻╯╰┻━━╯╰━━━┻╯╰┻━━┻━━╯
╱╱╱╱╱╱╱╱╱┃┃